Opinie / komunikaty

Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny lek. stomatolog Katarzyna Gączarzewicz

Strona „Komunikaty / Opinie” (niniejsza) jest specjalnie przeznaczona m.in. dla podzielenia się z pacjentami opiniami i refleksjami. Z tego powodu inne strony zostały ich pozbawione (Artykuły, Oferta) aby być jak najbardziej rzeczowe, czyli są wolne od osobistych i swobodnych komentarzy. Można tu oczekiwać także innych aktualnych wiadomości.

 • Zmiana lokalizacji gabinetu

  Zmiana lokalizacji gabinetu

  Zapraszamy na ul Waryńskiego 6, Wyspa Młyńska w Lęborku

  Zmiana lokalizacji gabinetu
  Zmiana lokalizacji gabinetu
  Zmiana lokalizacji gabinetu
  Zmiana lokalizacji gabinetu
 • Dla moich i nowych pacjentów

  Dla moich i nowych pacjentów

  Po 12 latach praktyki inauguruję swoją stronę internetową..
  Jest to prawdopodobnie pierwsza strona dentysty w Lęborku.
  Za ewentualne błędy przepraszam – Czekam na uwagi i opinie.
  Miłego surfowania: stomatologkasia.pl

 • Szlifowanie ze stopniem

  Szlifowanie ze stopniem

  Wszystkie moje stałe prace protetyczne (korony, mosty) obsadzone są na zębach oszlifowanych ze stopniem (bez dodatkowych opłat). Jeżeli szlifuje się je tylko po prostym „skosie”, wtedy obsadzana praca jest mniej szczelna (trwała) i bardziej może podrażniać błony śluzowe przyzębia. Jest to ważny szczegół techniczny, na który zwykle nie zwracają uwagi pacjenci – a warto. Dokładność stomatologa i protetyka są trudne do oceny dla pacjentów, ale jest najważniejsza dla trwałości i estetyki pracy.

 • Pacjenci

  Pacjenci

  Podobnie jak nie publikuję swojego cennika, który jest dostępny do wglądu w moim gabinecie (zobacz: Oferta/Ceny) nie informuję o swoich pacjentach. Aczkolwiek niektóre gabinety ujawniają wpisy i dane zadowolonych klientów z prowadzonej w tym celu „Księgi opinii / podziękowań”, to ja tego nie praktykuję. Pacjent nie ma zwykle możliwości dokonywania porównań wykonanej dla niego protezy czy mostu (z innymi wykonanymi dla niego), bo zwykle jest to pierwsze takie doświadczenie w jego życiu. Może uważać, że tak już musi być i czasami może godzić się na niezadowalający brak komfortu czy estetykę, pomijając samą ocenę trwałości bo ta może być dokonana dopiero za kilka lat. Ludzie zwykle nie chwalą się swoimi sztucznymi zębami, ani ich nie pokazują w tym celu specjalnie innym, dlatego trudno od nich zdobyć na ten temat informacje i formułować oceny. Niniejsza strona internetowa ma temu właśnie służyć.

 • „Myśli”

  „Myśli”

  Dobrze być dentystą czy protetykiem ? Pacjenci nie znają się na stomatologii (opinia H. Farrana z „Biznes w stomatologii - Mapa drogowa konsumerysty” – Wyd. Uno Dental 2003), ale dentyści znają się na protetyce. Lepiej być dobrym protetykiem niż dentystą. Można postawić podobne pytanie: Czy lepiej się wiedzie dobremu dentyście czy modnemu, albo sympatycznemu ?

 • Nowości i jakość

  Nowości i jakość

  Firmy produkujące materiały i technologie wykorzystywane w stomatologii i protetyce oferują stosunkowo często nowości, ale jednak nie wszystkie sprawdzają się dłużej w praktyce i często są następnie zastępowane przez inne. Optymalne dla pacjentów wydają się być sprawdzone nowości. Zakładając wieloletnie (dożywotnie) korzystanie z danego rozwiązania protetycznego dokonywanie ocen w tym zakresie i wyboru może być trudne. Można zaufać stomatologowi bardziej niż reklamie, a nawet szczerej (?) opinii znajomych. Opinie te mogą być cenne i bliskie życia, ale nie zawsze fachowe. W interesie stomatologa jest natomiast aby reklamacje się nie zdarzały w jego wieloletniej praktyce (jeżeli taką ma albo taką zakłada).

  Przyjmując za cyt. wcześniej H. Farranem, że pacjenci nie znają się na stomatologii, to mogą jednak starać się oceniać posiadany przez stomatologa sprzęt, głównie jego estetykę jak i cały wystrój gabinetu. W marketingu dla stomatologii zaleca on koncentrowanie się na tych elementach. Jeżeli nowoczesny sprzęt pomaga w pracy stomatologowi, to zwykle z niego korzysta i dlatego gabinety nie różnią się znacznie w zakresie wyposażenia.

 • Ocena jakości - ocena matematyczna czy intuicyjna

  Ocena jakości - ocena matematyczna czy intuicyjna

  Jakość (gwarancja) to „2Dx2” = Doświadczenie i Dokładność x stomatologa i protetyka Doświadczenie i Dokładność x stomatologa i protetyka

  1. (1)doświadczony i (1)dokładny stomatolog, (1)doświadczony i (1)dokładny protetyk.
  2. (1)doświadczony i (1)dokładny stomatolog, (1)doświadczony i (0)niedokładny protetyk
  3. (1)doświadczony i (1)dokładny stomatolog, (0)niedoświadczony i (0)niedokładny protetyk
  4. (0)niedoświadczony i (0)niedokładny stomatolog, (1)doświadczony i (1)dokładny protetyk
  5. (0)niedoświadczony i (1)dokładny stomatolog, (1)doświadczony i (1)dokładny protetyk
  6. (1)doświadczony i (0)niedokładny stomatolog, (1)doświadczony i (1)dokładny protetyk.
  7. (1)doświadczony i (0)niedokładny stomatolog, (0)niedoświadczony i (1)dokładny protetyk
  8. (0)niedoświadczony i (0)niedokładny stomatolog, (1)doświadczony i (0)niedokładny protetyk
  9. (1)doświadczony i (0)niedokładny stomatolog, (1)doświadczony i (1)dokładny protetyk
  10. (1)doświadczony i (0) niedokładny stomatolog, (0)niedoświadczony i (1) dokładny protetyk
  11. (0)niedoświadczony i (1)dokładny stomatolog i (1) doświadczony i (0)niedokładny protetyk
  12. (0)niedoświadczony i (0)niedokładny stomatolog i (0)niedoświadczony i (1)dokładny protetyk
  13. (1)doświadczony i (0)niedokładny stomatolog i (0)niedoświadczony i (0)niedokładny protetyk
  14. (1)doświadczony i (1)dokładny stomatolog i (0)niedoświadczony i (1) dokładny protetyk
  15. (1)doświadczony i (0)niedokładny stomatolog i (0)niedoświadczony i (0)niedokładny protetyk
  16. (0)niedoświadczony i (0)niedokładny stomatolog, (0)niedoświadczony i (0)niedokładny protetyk

  Z przedstawionego wzoru „2Dx2” i zestawienia wynika, że optymalna jest tylko kombinacja nr 1, kiedy mnożenie wartości 1x1x1x1x1 daje 1. We wszystkich innych kombinacjach występuje co najmniej jedna wartość 0, co zawsze w rezultacie mnożenia daje łącznie 0.
  Zakładając, że doświadczenie jest tożsame z dokładnością (chyba nie zawsze ?) mamy wtedy tylko 4 kombinacje:

  • (1x1=1) dobry stomatolog i dobry protetyk,
  • (1x0=0) dobry stomatolog i zły protetyk,
  • (0x1=0) zły stomatolog i dobry protetyk,
  • (0x0=0) zły stomatolog i zły protetyk.

  W tym przypadku ze wszystkich możliwości tylko jedna daje zadowalający wynik tj. rezultat mnożenia 1 (nie 0). Również na tej prostszej wydaje się podstawie dokonanie wyboru przez pacjenta jest trudne i opierać się może głównie na intuicji. Oceny jakości można dokonywać w praktyce tj. po założeniu protezy czy mostu, ale wtedy jest już po wyborze (czasami za późno) i nadal brak skali porównawczej do takich ocen. (dla K. Gączarzewicz pomysł i opracowanie - W.P.) Na temat gwarancji zobacz: Oferta / Gwarancja.

 • Ocena ceny

  Ocena ceny

  Jest łatwiejsza niż ocena jakości, ale również może sprawiać problemy. Małe wypełnienia, średnie, duże i całe odbudowy zęba (wypełnieniami) różnią się ceną i nie można porównywać ceny odbudowy zęba z „plombą”. W skład cen prac protetycznych wchodzi wiele elementów jak korony tymczasowe, wkłady lane i inne – tu porównania są jeszcze trudniejsze. Ceny są dokładnie podawane pacjentom na szczegółowym kosztorysie. Porównywanie kosztów może być ograniczone przez pacjentów do ceny całości (z konkurencyjną ofertą), która nie musi być taka sama w treści. Podawane przeze mnie ceny nigdy nie przekraczają wstępnego kosztorysu, a co bardziej oczywiste, ryzyko poprawiania (zdarza się dość często) czy wymiany (zdarza się rzadko) zamówionej u technika pracy protetycznej biorę na siebie. Zobacz: Oferta/Ceny.

 • Ocena oferty

  Ocena oferty

  Należy pamiętać o zasadniczych różnicach pomiędzy starymi protezami akrylowymi, które nadal są wykonywane, a szkieletowymi i acetalowymi. Podobnie o zasadniczej różnicy pomiędzy mostami akrylowymi (już historyczne) a porcelanowymi, oraz pomiędzy koronami porcelanowymi a pełnoceramicznymi. Pacjent mający pierwszy raz w życiu dokonać wyboru może mieć z tym poważne problemy. Jeszcze trudniejsza może być ocena mostów ze szklanymi podparciami (ZX-27 „glass"), które przy brakach zębów bocznych mogą być alternatywą dla implantów. Tylko niektóre gabinety i technicy mają w ofercie to ostatnie rozwiązanie, podobnie jak i korony pełnoceramiczne. Dokonywanie porównań różnych ofert, co do protetyki, jest więc trudne dla pacjentów. Zobacz szczegóły: Oferta/Opis.

 • Specjalizacja

  Specjalizacja

  W oparciu o swoje doświadczenie z kliniki Proto-Dens (protodens.pl) specjalizuję się w nowoczesnej protetyce. Tam właśnie m.in. opanowałam technikę szlifowania ze stopniem, co w odróżnieniu od szlifowania po prostym „skosie”, poprawia szczelność i trwałość pracy protetycznej i w mniejszym stopniu drażni błony śluzowe przyzębia. Mogę ją wykonywać tylko z tego powodu, że współpracuję z technikiem, który chce i może być na tyle precyzyjny, aby do takiego stopnia przystosowane prace wykonywać.

  Przez swoją specjalizację w nowoczesnej protetyce rozumiem tylko 12 letnie doświadczenie i aktualną praktykę w tym zakresie. Ma ona większe znaczenie niż posiadane również przeze mnie certyfikaty i ukończone kursy w tym zakresie.

  Sama uznaję i doceniam specjalizacje innych lekarzy i często w skomplikowanych ekstrakcjach kieruje swoich pacjentów do chirurga. W podobny sposób bezinteresownie kieruję do ortodonty, a także w sprawach implantów. Efekty takiego leczenia mogę sama ocenić, bo pacjenci ci później wracają do mnie z innymi sprawami. Za rzetelność i fachowość tych specjalistów pośrednio trochę odpowiadam, bo przecież za moje rekomendacje czuję się odpowiedzialna również.

 • Pogotowie stomatologiczne

  Pogotowie stomatologiczne

  Niektóre gabinety reklamują się jako „pogotowie stomatologiczne”, co powinno oznaczać dostępność dla pacjentów o każdej porze dnia (jak pogotowie ratunkowe?). Mimo że interwencje takie są zwykle dodatkowo płatne za dojazd stomatologa do gabinetu, to czasami pacjenci mają problem z uzyskaniem takiej pomocy i pozostaje im tylko dojazd do Trójmiasta. Ja nie oferuję się jako „pogotowie stomatologiczne”, ale jeżeli przypadkowo jestem o późnej porze w gabinecie, to nie odmówię pomocy pacjentowi z bólem. Z uwagi na opiekę nad dzieckiem i miejsce zamieszkania (kilkanaście kilometrów) nie mogę przyjeżdżać na życzenie pacjentów do gabinetu o każdej porze.

 • Kasa chorych i NFOZ

  Kasa chorych i NFOZ

  Pacjenci z Niemiec na podstawie mojego rachunku uzyskują zwrot pieniędzy od swojej kasy chorych za wykonane u mnie usługi, w tym protetyczne. Mają oni w ramach bezpłatnego ubezpieczania określony limit wydatków na stomatologa i zwykle im on wystarcza (jeżeli nie to przyjeżdżają do Polski). Życzę polskim pacjentom takiego rozwiązania. Kwoty rocznie przeznaczane przez NFOZ na „bezpłatną” stomatologię nie wystarczyłyby prawdopodobnie na jedno wypełnienie (plombę) dla każdego ubezpieczonego. Ubezpieczenie to nie obejmuje nowoczesnej protetyki (w której się specjalizuję) pochłania dużo czasu lekarzy i pacjentów w związku z rozliczeniami, dokumentami, procedurami, kontrolami.

 • Pokaz zdjęć

  Pokaz zdjęć

  Wykonane prace prezentowane na „Strona-Home” i „Galeria / Rezultaty” mają służyć prezentacji wizualnej oferty, przedstawionej opisowo na stronie „Oferta / Opis”. Inni stomatolodzy na swoich stronach internetowych również to praktykują. Jest to tylko dopuszczalne przedstawienie informacji nt. oferty, a nie żaden sposób nietycznej reklamy. Nic tak nie przemawia jak obrazy i na tej podstawie zainteresowany pacjent może porównać swój stan uzębienia (braki) z podobnym jak na pokazie zdjęć (stan „Przed”) i możliwe dla niego rozwiązanie (stan „Po”). Nie są to zdjęcia z publikacji, ale z mojej aktualnej praktyki i oznaczają, że takie rozwiązania mogę wykonywać i że mam w tych sprawach doświadczenie. Na tej podstawie pacjent może starać się ocenić też ogólnie estetykę, bo sama ocena jakości wydaje się być na tyle trudna, że możliwa dla stomatologów i protetyków.

 • Strona internetowa

  Strona internetowa

  Nie można wykluczyć, że osoba poszukująca informacji o dentystach trafi na niniejszą stronę i będzie zainteresowana moją ofertą – Zapraszam. Głównymi odbiorcami tej strony są jednak moi pacjenci. Udzielam im dużo ustnych informacji (z konieczności ogólnych) m.in. nt. wybielania, profilaktyki chorób przyzębia, prawidłowego szczotkowania, postępowania z dziećmi, zaleceń po usunięciu zęba i in., które nie muszą pamiętać. W ten sposób mogą sobie o wszystkim przypomnieć, a nawet rozszerzyć zakres informacji. Strona może być także przydatna w przypadku „czarnego” PR-u (nieuczciwego), który nigdy mnie nie dotknął, ale występuje na różnych portalach internetowych. Poprzez tą stronę informacje o mnie można zweryfikować: to ja i moja praca – zobacz, pomyśl, oceń.

 • Stomatolog / protetyk – współpraca

  Stomatolog / protetyk – współpraca

  Mając dobrego stomatologa i dobrego protetyka może się jednak okazać, że ich udana współpraca (z korzyścią dla pacjentów) nie będzie możliwa. Z prakseologii wynika, że zwykle nie można pracować dobrze na różne sposoby, ale że tylko jeden sposób jest najbardziej optymalny. Oznacza to, że prace protetyczne można wykonywać źle (nieoptymalnie) na różne sposoby, a tylko wykonywane w ten jeden unikalny sposób są najlepsze. W relacje stomatolog / protetyk pacjenci nie mają wglądu, ale jak się okazuje ich wzajemna współpraca jest dla ich interesu ważna. Z braku takiej owocnej współpracy wielu stomatologów nie podejmuje się większych prac protetycznych (w tym prezentowanych w Galeria / Rezultaty). Dotyczy to także prac kombinowanych, w nowych technologiach, w przypadkach alergii, trudnych wad zgryzu itd. Jedna praca protetyczna to minimum dwie wyprawy (dojazdy) do pracowni protetycznej i kiedy liczba ta w związku z poprawkami rośnie do kilku – rozwiązanie przestaje być opłacalne i staje się dodatkowo zbyt uciążliwe dla pacjenta (przymiarki, poprawki, wymiany itd.)

 • Błąd!

  Błąd!

  Stomatolog ma dużo łatwiejsze zadanie niż chirurg czy specjalista chorób wewnętrznych, jedni odpowiadają za życie, a stomatolog tylko za zęby. Trudno sobie wyobrazić, aby stomatolog przez pomyłkę usunął zdrowy ząb, bardziej że zamiast jednego chorego zęba usunął drugiego również chorego (w sytuacji kiedy oba się kwalifikowały do usunięcia). Ratowanie w interesie pacjenta za wszelką cenę całkowicie zniszczonego zęba, aby zyskać na nim podparcie dla mostu, dla uniknięcia ruchomej protezy - może się czasami nie powieść. Pacjent może mieć pretensje, gdyby nie został o tym ryzyku uprzedzony. Jeżeli taki przypadek może się wyjątkowo wydarzyć stomatologowi, to ma on dziesiątki/setki takich pacjentów. Wtedy szansa dla konkretnego pacjenta jest wielokrotnie mniejsza na takie niepowodzenie, niż dla stomatologa. (Zobacz: Oferta / Gwarancja)

 • Humor „angielski”

  Humor „angielski”

  Przychodzi Polak do angielskiego stomatologa chcąc usunąć chory ząb. Bez znajomości języka pokazuje palcem, o który ząb chodzi mówiąc „tu”. Po powrocie do domu ze zdziwieniem w lustrze widzi dziurę po dwóch zębach???. Po pewnym czasie udaję się już do innego angielskiego stomatologa z podobnym problemem. Myśli: teraz muszę być bardziej precyzyjny. Otwiera usta i pokazuje palcem w kierunku chorego zęba i mówiąc: „ten”.

Przejdź do góry strony