Gwarancja

Gabinet Stomatologiczno-Protetyczny lek. stomatolog Katarzyna Gączarzewicz

Gwarancja

Gabinet stomatologiczno-protetyczny Katarzyny Gączarzewicz - Lębork

W oparciu o swoje ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe z praktyki w Szczecinie i Lęborku i w związku ze stosowaniem rozwiązań najwyższej jakości, udzielam pacjentom gwarancji na wszystkie wykonywane prace. Duże i małe prace protetyczne oraz wypełnienia (plomby) nie ustępują trwałością naturalnym zdrowym zębom i podobnie jak one mogą służyć do końca życia (lub nie). Zaniedbania higieniczne, nieusuwanie kamienia są główną przyczyną ograniczonej gwarancji na wykonane prace i wywołują także zupełnie nowe problemy.

PROTEZA CAŁKOWITA

 • gwarancji udziela się na maksimum 2 lata,
 • jeżeli brakuje protezy dolnej lub pojedynczych zębów gwarancję ogranicza się do tylko 3-6 miesięcy,
 • po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych gwarancję można przedłużyć do 2 lat.

PROTEZA SZKIELETOWA

 • gwarancji udziela się na maksimum 2 lata,
 • wszystkie warunki jak wyżej oraz:
 • jeśli w czasie oddawania protezy pacjent ma uzupełnione wszystkie braki zębowe, po 12 miesiącach musi zgłosić się na wizytę kontrolną, na której można przedłużyć gwarancję do 2 lat pod warunkiem, że pacjent ma nadal pełne uzębienie.

UZUPEŁNIENIA PORCELANOWE (KORONY I MOSTY)

 • gwarancji udziela się na maksimum 5 lat,
 • jeśli oprócz uzupełnienia, które jest wykonywane pacjent ma jeszcze inne braki zębowe, gwarancję wydaje się tylko na okres 6 miesięcy,
 • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni wszystkie braki zębowe gwarancję można przedłużyć pod warunkiem wizyt kontrolnych co 12 miesięcy,
 • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent nie uzupełni wszystkich braków zębowych, gwarancja nie zostanie przedłużona.

WKŁADY KORONOWO-KORZENIOWE

 • gwarancji udziela się na maksimum 1 rok,
 • jeśli w czasie oddawania wkładu pacjent ma braki zębowe to nie można udzielić gwarancji (pacjent podejmuje się leczenia na własne ryzyko!).

WYPEŁNIENIA (PLOMBY)

 • gwarancji udziela się na maksimum 2 lata, jednak jej udzielenie uwarunkowane jest stanem pozostałych zębów, które powinny być wyleczone.
 • gwarancji na leczenie kanałowe udziela się na maksimum 3 lata (w przypadku braku zgłoszenia wcześniej zastrzeżeń-ograniczeń).

OGRANICZENIA GWARANCJI

 • gwarancja nie obejmuje: - prac tymczasowych (korony tym.), prac natychmiastowych (wykonywanych na życzenie Pacjenta) tj. bezpośrednio po usunięciu zęba i wymagających po pewnym czasie podścielenia; - prac co do których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne jego życzenie; a także jeżeli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne leczenie kanałowe to nowe wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji (bezpłatnie) ale pacjent pokrywa koszt samego leczenia kanałowego,
 • nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku: - niedostatecznej higieny jamy ustnej, braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym; - nieprzestrzegania zaleceń wizyt kontrolnych, - nieszczęśliwych wypadków, - naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu; - istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).

UWAGI

I. Kolory i zmiana zdania. W uzgodnieniu z Pacjentem dobierane są optymalne kolory prac protetycznych i jeżeli Pacjent zmieni swoje zdanie i zażyczy sobie przy oddawaniu pracy inny „dziwny” kolor, to zmiany dokonuje się za dodatkową opłatą. Duże prace protetyczne mogą powodować u Pacjenta początkowo większy dyskomfort niż stan wyjściowy, bo „obce ciało” nigdy nie będzie tak komfortowe jak naturalne własne zęby. Jeżeli z własnych powodów Pacjent zrezygnuje z odbioru wykonanej już dla niego pracy protetycznej to traci zaliczkę, bo jej zwrot jest możliwy tylko przed wykonaniem pracy.

II. Szlifowanie zęba i duże plomby. W przypadku szlifowania zęba pod prace protetyczne, jeżeli z natury swojej okaże się szczególnie wrażliwy, może się odezwać stanem zapalnym. Konieczne jest wtedy dodatkowe leczenie kanałowe tego zęba (czego nie należy zakładać z góry). Podobnie po wstawieniu bardzo dużej plomby może się okazać, że ząb zacznie boleć. Wtedy również jest konieczne dodatkowe leczenie kanałowe. Aby tego uniknąć należy leczyć zęby wcześniej małymi wypełnieniami, bo są one wolne od takiego ryzyka.

III. Wizyty kontrolne. Dla powodzenia leczenia bardzo istotne jest, aby niedługo po jego zakończeniu ponownie ocenić stan uzębienia i funkcjonowanie oddanej pracy protetycznej. Dlatego też pacjent powinien przyjechać na wizytę kontrolną w ciągu 3 miesięcy od oddania onlay'a, korony, mostu, protezy albo od zakończenia leczenia implantologicznego. Ogólnym warunkiem podtrzymania gwarancji są bezpłatne wizyty kontrolne co 6 miesięcy.

IV. Warto pamiętać. Najlepszym gwarantem jakości jest konkurencja licznych gabinetów. Inni stomatolodzy łatwo i chętnie kontrolują jakość pracy swoich kolegów. Nie jest ona ukryta wewnątrz ciała, ale łatwo widoczna, a szczególnie w prześwietleniach. Regularnej kontroli jakości sterylizacji dokonuje Sanepid, izby lekarskie pilnują jakości fachowej (okresowe szkolenia uzupełniające są obowiązkowe) i etyki pracy. Indywidualna praktyka lekarska jest także ubezpieczona polisą od odpowiedzialności cywilnej, której pacjent można dochodzić także w sądzie. Spowodowana tym wszystkim samokontrola stomatologa jest jednak najlepszą gwarancją.

V. Umowa o leczenie zgodnie z obowiązującym prawem, ma charakter umowy starannego działania, a nie gwarantowanego rezultatu. Podjęcie ryzykownego leczenia może być w interesie Pacjenta i aby lekarz go nie unikał prawo zwalnia go z odpowiedzialności za niezawinione niepowodzenie. W wyjątkowych przypadkach w interesie Pacjenta mogę się podjąć takiego nie gwarantowanego co do rezultatu leczenia, jeżeli nie grozi to innymi powikłaniami zdrowotnymi. Pacjent jest wtedy szczegółowo informowany o takim ryzyku, które zawsze jest minimalnie - ale jest i tak więc nie jest to leczenie na zasadzie "uda się albo się nie uda". Podejmuje się takiego leczenia dla dobra Pacjenta tylko wtedy kiedy oceniam, że rozumie on swoją sytuację. Pacjent nie ryzykuje jednak utratą zdrowia, czy zdrowego zęba, ale zwykle tylko pewną stratą finansową.

Pamiętaj: Duże i małe prace protetyczne oraz wypełnienia (plomby) nie ustępują trwałością naturalnym zdrowym zębom i podobnie jak one mogą służyć do końca życia (lub nie). Zaniedbania higieniczne, nieusuwanie kamienia są główną przyczyną ograniczonej gwarancji na wykonane prace i wywołują także zupełnie nowe problemy.W każdym przypadku służę pomocą oferując bezpłatne wizyty informacyjne, gwarancyjne i okresowe przeglądy zębów.

Katarzyna Gączarzewicz

Przejdź do góry strony